II. ROČNÍK - Do školy a do práce na bicykli v PSK 2023

Využite ako svoj dopravný prostriedok do práce alebo do školy bicykel, šetrite životné prostredie, spravte niečo pre svoje zdravie a vyhrajte hodnotné vecné ceny.

V dnešnej dobe, kedy sa kladie čoraz väčší dôraz na ochranu životného prostredia a znižovanie dopadov znečisťovania ovzdušia automobilmi, presadnite na svoj bicykel a prispejte tak k ekologickej zmene. 

Urobte takto na prvý pohľad malý krok pre dosiahnutie tohto dôležitého cieľa.

V septembri 2023 využite na cestu do práce a do školy bicykel, zaregistrujte sa na tejto stránke (založte si profil) a vyhrajte vecné ceny.

Viac informácií nájdeš v záložke SÚŤAŽE - Do školy a práce na bicykli.