Cyklo lávka ponad rieku Poprad

Pridané: 20.06.2022 13:06:30

Autor: Peter

Výstavba medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11 úspešne napreduje. V severnej časti Prešovského samosprávneho kraja – okres Stará Ľubovňa, bolo vybudované prepojenie slovenských obcí s poľskou Muszynou pomocou 2 cyklo-lávok ponad rieku Poprad. Súčasťou daného cezhraničného projektu boli vybudované aj odpočinkové miesta a nové informačné centrum na Sulíne. Prešovský samosprávny kraj sa podieľal na projekte sumou 27.000 eur. prostredníctvom grantového programu Výzva pre región.

Predmetná cyklotrasa prechádza z poľskej na slovenskú stranu týmito obcami: Muszyna (železničná stanica) - Zapopradzie - štátna hranica - Legnava - lávka - Milik - Andrzejówka - Lugi - lávka - Malý Lipník - Sulín - Závodie - Medzibrodie - Mníšek nad Popradom, s napojením na úsek cyklotrasy EV11 v Poľsku smerom na Nowy Sacz a na Slovensku smerom na Prešov.