Arrow down

Využite ako svoj dopravný prostriedok do školy alebo do práce bicykel, šetrite životné prostredie, spravte niečo pre svoje zdravie a vyhrajte hodnotné vecné ceny. Takto v jednej vete by sme charakterizovali súťaž „Do školy a do práce na bicykli“. V dnešnej dobe, kedy sa kladie čoraz väčší dôraz na ochranu životného prostredia a znižovanie dopadov znečisťovania ovzdušia automobilmi, presadnime na svoje bicykle a urobme takto na prvý pohľad malý krok pre dosiahnutie tohto dôležitého cieľa. V septembri 2022 využite na dochádzku do práce a do školy bicykel, zaregistrujte sa na tejto stránke (založte si profil), jazdite veľa, hlavne s radosťou a vyhrajte vecné ceny.

Pravidlá:

  • Počas trvania súťaže odjazdite aspoň 12 z 20 pracovných dní na bicykli a získajte minimálne účastnícke tričko. Ak budete z tých šikovnejších, ktorí budú mať nabicyklované o niečo viac ako ostatní, môžete vyhrať praktické ceny nielen pre vašu jazdu na bicykli. Pre zapojenie sa do súťaže je potrebná registrácia a vytvorenie konta na tejto stránke. Pri registrácii vyplňte základné údaje a postupujte podľa krokov registračného formulára.
  • Vo svojom konte minimálne raz v týždni zaznamenajte, ako ste sa dostali do práce/školy.
  • Registráciou a vytvorením konta na www.cyklo.psk.sk účastník súťaže potvrdzuje, že súhlasí s ich pravidlami a podmienkami a bude ich rešpektovať.
  • V rámci tejto súťaže sa započítavajú len kilometre najazdené do a z práce/školy. V jednom dni si účastník súťaže môže započítať jazdu do práce/školy a z práce/školy, t.z. maximálne 2 súťažné jazdy za jeden deň.
  • Jazdy v rámci výkonu povolania nie je možné započítavať k jazdnému výkonu, v tomto prípade sa nejedná o dopravu medzi bydliskom a miestom výkonu/začiatku povolania (napr. cykloposlíček).

Celé znenie pravidiel nájdete tu:

Pravidlá - „Do školy a práce na bicykli“

Akým spôsobom zaznamenám jazdu?

Vyberte zo zoznamu ku každému dňu spôsob jazdy, ako ste sa prepravili do školy alebo práce. Ak si vyberiete ako dopravný prostriedok bicykel, zaznamenajte každú jazdu samostatne do a z práce/školy. Na výber máte dve možnosti zadania vzdialenosti: nahranie gpx súboru alebo zaznamenanie na mape.

Ako môžem vyhrať?

Na konci mesiaca účastníci s najväčším počtom odjazdených km vyhrajú hodnotné vecné ceny, ostatní účastníci s minimálne 24 jazdami do a zo školy a práce (12 dní po 2 jazdy, 1 jazda ráno do školy a práce a 1 jazda zo školy a práce domov) získavajú účastnícke tričko. Organizátor sa zaväzuje vyhlásiť najlepších účastníkov tejto súťaže na jednom slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré sa uskutoční v mesiaci október pred Úradom Prešovského samosprávneho kraja, v prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné odovzdávanie cien uskutoční vo Veľkej zasadačke ÚPSK.

Pre koho je súťaž určená?

Súťaž je určená zamestnancom/žiakom/študentom s trvalým bydliskom na území Prešovského samosprávneho kraja. Účastníci súťaže sú povinní zaznamenávať svoje jazdy do registračného formulára pravdivo a čestne vo svojom konte na stránke www.cyklo.psk.sk.

Vyhodnotené budú 3 súťažné kategórie:

  1. Súťažiaci s najviac najazdenými kilometrami do práce a z práce - MUŽI. V tejto kategórii bude ocenených 7 mužských súťažiacich s najviac najazdenými kilometrami, ktorí získajú vecné ceny od organizátora súťaže.
  2. Súťažiaca s najviac najazdenými kilometrami do práce a z práce - ŽENY. V tejto kategórii bude ocenených 7 ženských súťažiacich s najviac najazdenými kilometrami, ktoré získajú vecné ceny od organizátora súťaže.
  3. Súťažiaci s najviac najazdenými kilometrami do školy a zo školy – ŠTUDENTI A ŽIACI. V tejto kategórii bude ocenených 10 súťažiacich s najviac najazdenými kilometrami, ktorí získajú vecné ceny od organizátora súťaže – ŽIACI a ŠTUDENTI (bez rozdielu veku).

Ceny pre najlepších:

Motiváciou pre zapojenie sa do súťaže okrem dobrého pocitu, prekonania samého seba, záplavy endorfínov, ktoré sa uvoľňujú pri športe, budú aj hodnotné vecné ceny, ktoré potešia nielen športovca.

1x

horský bicykel

1x

mestský bicykel

1x

elektrokolobežka

7x

športové hodinky
Garmin

7x

cyklocomputer
Garmin

7x

cyklobatoh

*obrázky sú ilustračné*

Okrem týchto vecných cien pre najlepších, je tu účastnícke tričko pre každého zúčastneného, ktorý splní podmienku minimálne 2/3 vykonaných jázd do a z práce/školy (Minimálne 24 jázd v mesiaci).

Účasť v súťaži „Do školy a do práce na bicykli“ je dobrovoľná a nezaväzuje účastníka k žiadnym záväzkom, v zmysle toho ukončenie účasti nie je potrebné žiadnym spôsobom nahlasovať.

Začiatok súťaže

Súťaž sa začne o 7 mesiace a 0 dní