Pravidlá - Dovolenka na „bajku“

 • Do aktivity sa môže zapojiť každý občan zvrchovaného štátu
 • Základnou povinnosťou pre zapojenie sa do súťaže je registrácia na stránke www.cyklo.psk.sk vytvorenie si osobného konta
 • Účastníci aktivity pri zakladaní konta vyplnia požadované údaje prihlasovacieho formulára
 • Účastníci získajú po aktivácii konta notifikačný email v tvare:

Ďakujeme za registráciu na stránke www.cyklo.psk.sk. Svoj odznak si môžete vyzdvihnúť
na týchto výdajných miestach:

1. TIK Starý Smokovec (Starý Smokovec 23)

 • Jún, September (PO – NE od 08:00 do 16:00)
 • Júl, August (PO – NE od 08:00 do 18:00)

2. Chata Pieniny (bufet, Lesnica 147)

 • PO – NE od 10:00 do 18:00

3. Velodróm Prešov, Cyklo Čajka (Športová 6879/4, Prešov)

 • PO – NE od 13:00 do 19:00

4. TIK Bardejov (Radničné námestie 21, Bardejov)

 • PO – PI od 09:00 do 17:30
 • SO od 09:00 do 16:00
 • NE od 10:00 do 16:00

5. TIC Poloniny (Rybnícka 3951, Snina)

 • Jún, September (SO – NE od 08:00 do 19:00)
 • Júl, August (UT – NE od 08:00 do 19:00)
 • Účastníci kampane získavajú v TIC Poloniny 10% zľavu na požičanie si e-biku

 

 • Jeden účastník kampane má právo na jeden odznak
 • Účastníci navštevujú vybrané miesta zo zoznamu „Dovolenka na bajku po Prešovskom kraji“ alebo cyklopodujatia zo zoznamu „Kalendárium cyklopodujatí po Prešovskom kraji
 • V cieli vybranej lokality zaznamenajú svoju návštevu svojou fotografiou so špecifickým odznakom
 • Účastníci vo svojom konte na stránke www.cyklo.psk.sk zaznamenajú svoju návštevu vybranej lokality alebo podujatia formou priloženia fotografie z danej lokality ako dôkazu návštevy
 • Účastníci aktivity zaznamenávajú svoje návštevy vybraných miest pre Dovolenku na bajku pravdivo a čestne
 • Účastníci aktivity Dovolenka na bajku v prípade navštívenia minimálne 7 vybraných miest zo zoznamu „ Dovolenka na bajku po Prešovskom kraji “ alebo zo zoznamu „ Kalendárium cyklopodujatí po Prešovskom kraji “ získavajú balíček Dovolenkára na bajku
 • Návštevu troch ľubovoľných miest zo zoznamu „ Dovolenka na bajku po Prešovskom kraji “ môžu účastníci nahradiť návštevou maximálne troch podujatí zo zoznamu „Kalendárium cyklopodujatí po Prešovskom kraji
 • Úpravy fotografií, ktorými účastníci dosiahnu návštevnosť minimálneho počtu miest pre získanie balíčka Dovolenkára na bajku bude považované za vylúčenie z aktivity „Dovolenka na bajku“
 • Účastníci súťaže sa zapájajú do aktivity na vlastnú zodpovednosť a vedomím dodržiavania pravidiel cestnej premávky
 • Účastníci navštevujú vybrané miesta na vlastné nebezpečenstvo a riziko
 • Účastníci aktivity sa zaväzujú dodržiavať prípadné pravidlá jazdy na bicykli v daných vybraných miestach dovolenky na bajku, v prípade, ak sa takéto pravidlá vzťahujú na vybranú lokalitu
 • Účastníci potvrdzujú registráciou
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov
  • Potvrdenie podmienok s registráciou do súťaže
  • Potvrdenie súhlasu s pravidlami súťaže

 

Postup vytvorenia fotografie pri návšteve zo zoznamu „Dovolenka na bajku po Prešovskom kraji“ Účastníci kampane „Dovolenka na bajku“ sú pre potreby vyhodnotenia tejto aktivity a pre možnosť získania balíčka Dovolenkára na bajku povinní zaznamenať svoju návštevu lokality fotografiou, na ktorej bude jasne a zreteľne možné rozpoznanie účastníka súťaže, bicykel (príp. elektrobicykel) a špecifický odznak kampane. Taktiež je možné vytvoriť videonahrávku/videozáznam, ktorý bude zaslaný na kontakty organizátorov, čím udelia súhlas na jeho použitie pre potreby propagácie.

 

Odovzdávanie cien – Balíček dovolenkára na bajku

 • Pri splnení podmienok kampane účastník automaticky získava balíček dovolenkára na bajku, ktorý si môže prevziať:
  • Na slávnostnom odovzdávaní balíčkov dovolenkára na bajku za účasti predsedu PSK a riaditeľa KOCR na pôde PSK v termín oznámený emailom účastníkom splňujúcim podmienky účasti
  • Osobne na pôde PSK vo foyer po dohode s organizátorom v termíne od 2.10.2023 (Námestie mieru 2, 080 01 Prešov)