Národné parky Vysoké Tatry a Slovenský raj prepojí cyklo-chodník

Pridané: 20.06.2022 13:06:39

Autor: Peter

Podľa pripravovaného plánu, prvý cyklisti by sa po predmetnej cyklotrase spájajúcej 2 významné národné parky mali previezť už v roku 2025. Iniciátorom tejto ambicióznej myšlienky je Prešovský samosprávny kraj, ktorý na projektové dokumentácie jednotlivých úsekov vyčlenil už viac ako 60-tisíc eur. Cyklo-chodník, v rámci územia Prešovského samosprávneho kraja, prepojí obce Poprad, Gánovce, Hozelec a Švábovce. Vybudovaným cyklotrasy sa vo významnej miere napomôže cestovnému ruchu a vznikne tak ďalšie hodnotné prepojenie Prešovského a Košického samosprávneho kraja.

Na základe rokovaní so spoločnosťou ŽSR alternatívne využitie neprevádzkovaného železničného tunelu je príliš komplikované, z daného dôvodu sa pracuje s myšlienkou pokračovať v smere na Spišský Štiavnik a obec Hrabušice.

Prešovský kraj spolu s Košickým krajom majú záujem o dané prepojenie, keďže ide o destinácie, ktoré sú turisticky veľmi vyhľadávané a daným projektom bude podporený ďalší trvalo udržateľný rozvoj okolitých miest a obcí.