CYKLORAŇAJKY 2023

Pridané: 05.09.2023 08:09:34

Autor: Lukáš

Prešovský samosprávny kraj (PSK) po úspešnom 1. ročníku tento rok znovu usporiadal kampaň „Cykloraňajky“. Uskutočnila sa v Prešove v dvoch turnusoch medzi 6.30 a 9.00 hod., a to 12. júla na cyklochodníku pri Kostole Kráľovnej pokoja na Sídlisku III  a 23. augusta na Rusínskej ulici na Sídlisku Sekčov.

Podujatie sa nieslo v hesle Šetri energiu, cestuj zodpovedne. Aj takouto formou chce PSK vyzdvihnúť cyklistickú dopravu ako jednu z najčistejších dopráv spomedzi všetkých a oceniť samotných aktérov - cyklistov.

Pre cyklistov, ktorí sa prepravovali do práce, resp. prišli k cyklotánku PSK v rámci svojej dovolenky či prázdnin, bolo pripravené občerstvenie vo forme croissantu, ovocia, sladkosti a tekutín. Celé podujatie sa nieslo v príjemnej rodinnej atmosfére.

Srdečná vďaka patrí cyklistom, ktorí si našli pár minút zo svojho denného programu, boli ochotní sa zastaviť, občerstviť sa, prehodiť pár slov a podeliť sa so svojimi skúsenosťami a nápadmi pre zlepšenie povedomia o cyklistickej doprave v našom kraji.

Všetkých, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť tohtoročných cykloraňajok, radi uvidíme a srdečne privítame na ďalších CYKLORAŇAJKÁCH v roku 2024. :)