Využitie železničnej trate Poprad-Gánovce na vybudovanie cyklochodníka

Pridané: 06.09.2023 10:09:04

Autor: Lukáš

Jedným z projektov pri budovaní cyklistickej infraštruktúry pre budúce obdobie je cyklospojenie Vysokých Tatier a Slovenského raja. Spojenie týchto dvoch národných parkov nie tak ďaleko vzdialených by mohlo zvýšiť atraktivitu a ponúknuť ďalšie možnosti  významných turistických cieľov.

Na tejto trase pripravuje Prešovský samosprávny kraj projekčne jednotlivé úseky  k čo možno najskoršej realizácií. Vzhľadom na časovú, procesnú, majetkovú a projekčnú náročnosť budovania nových trás je snahou kraja využívať najjednoduchšie riešenia v danom zámere. Jednou z možností, o ktorej sme diskutovali na rokovaní so Železnicami Slovenskej republiky, je využitie telesa pôvodnej železničnej trate v úseku Gánovce.

Konkrétne ide o projekt Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, časť: A.1 Poprad Tatry (mimo) – Vydrník, kde je plánovaná rekonštrukcia a prekládka trate na novovybudovaný železničný zvršok. Pôvodné teleso po odstránení koľajníc, železničných podvalov a ďalšej infraštruktúry je ideálne predpripravené pre novú cyklocestu, kde s pomerne neveľkými úpravami a investíciami je možné premeniť priestor na kvalitnú cyklistickú infraštruktúru.  

Práve tento úsek by bol jedným zo spojení Vysokých Tatier a Slovenského raja, ktorý by mohli cyklisti využívať či už na cyklodopravu alebo cykloturistiku.

Prajeme rýchly postup a napredovanie v tomto projekte pre Železnice Slovenskej republiky. Po vybudovaní novej trate (a vyriešení všetkých potrebných legislatívnych záležitostí) by nám odovzdali pôvodné teleso starej trate.